24 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าฯ ตรังเดินหน้าตั้งทีมวิจัยเตรียมทำแผนแม่บทศึกษาวิจัย 'พะยูน'

ที่มา: https://www.naewna.com/local/435522
นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวถึงแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาพะยูนตาย และการอนุรักษ์พะยูนในจังหวัดตรัง หลังพบพะยูนตายอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ในจังหวัดตรังพบพะยูนตายแล้วรวม 9 ตัว ว่าขณะนี้ได้เชิญตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาพูดคุยถึงแนวทางในการปรับยุทธศาสตร์ด้านพะยูน โดยได้คุยกันเป็นการเบื้องต้นแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำข้อเสนอว่าจะต้องจัดในรูปแบบอย่างไร แต่เป็นลักษณะเน้นงานวิชาการที่จับต้องได้ โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีอยู่กับปราชญ์ชุมชนต้องคุยกันให้ชัดเจนถือเป็นการทำงานวิจัย เพื่อนำมาเข้าแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเรื่องพะยูน ที่ผ่านมาแผนยุทธศาสตร์มีประมาณ 200 หน้า ไม่เคยมีเรื่องพะยูน ตนเองจึงต้องผลักดันให้เกิด ภายใต้กรอบคำว่า พะยูนคืออะไร ต้นทาง กลางทาง ปลายทางคืออะไร เพราะเรามีการท่องเที่ยวหากส่งเสริมไปดูพะยูนจะต้องไปดูได้แค่ไหน ต้องคุยกันหมดทุกมิติ ทั้งนี้จะมีการประชุมศึกษาแผนร่วมกันในเดือนหน้า ขณะนี้ให้ทางมหาวิทยาลัยไปเขียนข้อเสนอมา ประกอบกับก่อนหน้านี้ได้พูดคุยกันกับอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าในปีหน้าจะมีการประชุมภาคีเครือข่ายพะยูนโลกที่จังหวัดตรังในห้วงประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคม โดยจังหวัดตรังมีความพร้อมในการอำนวยความสะดวก ทั้งที่พัก ที่จัดประชุม ส่วนตัวอยากให้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถไปดูงานในพื้นที่ได้ด้วย จะทำให้บรรยากาศในการประชุมมีความสมบูรณ์ทางวิชาการมากขึ้น ซึ่งทางจังหวัดจะต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดด้านพะยูนให้สอดรับกับแผนวาระพะยูนแห่งชาติของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องสอดรับและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ขณะนี้ทางจังหวัดจะเร่งทำแผนพัฒนาจังหวัดตรังก่อน “ที่ผ่านมาเราพูดถึงแต่เรื่องการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก แต่ไม่มีเรื่องตัวพะยูน เพราะพะยูนเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดตรัง ส่วนสัตว์อื่นๆ เช่น เต่ามะเฟือง โลมา ก็สามารถใส่ได้ แต่ขณะนี้จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของพะยูนให้ชัดเจน แต่จะนำแนวทางข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้านรวมด้วย ส่วนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าลดปัญหาการตายของพะยูน ได้คุยกันชัดเจนแล้วกับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงว่า ต้องเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนนอกที่เข้ามาในชุมชน เข้ามาในเขตพื้นที่ จะต้องถือปฏิบัติตามมติครม.ปี 2561 อย่างเคร่งครัด และการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นหลักในการตรวจตรา ทั้งเฝ้าระวังพื้นที่ การร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม และการเก็บกำจัดขยะชุมชนไม่ให้มีอีกต่อไป”